Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Sacometal Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja käytetään Sacometal Oy:n kotisivujen kehittämiseen, viestintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tarjoamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö ja tietojenkäsittely

Täyttämällä kaavakkeen Sacometal Oy:n kotisivuilla, tai syöttämällä tietoja muuhun tämän mahdollistavaan kenttään, annat meille oikeuden käsitellä antamiasi tietoja ja olla yhteydessä sinuun kaavakkeen tai muun täyttämäsi kentän määrittämässä tarkoituksessa. Näin toimiessasi hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen rajaamiin tarkoituksiin ja selosteessa kuvatuin käytäntein.

Tämän lisäksi voimme toteuttaa markkinointia keräämällä yritysten ja niiden henkilöstön sähköpostiosoitteita yritysten kotisivuilta, joilta henkilötiedot ovat julkisesti saatavilla. Tällaisen markkinoinnin vastaanottaja voi kieltää meitä lähettämästä hänelle markkinointia olemalla yhteydessä Sacometal Oy:öön.

Sivuston vierailijana tai rekisteriin rekisteröitynä säilytät immateriaalioikeudet meille luovuttamaasi sisältöön, jollaista voit luovuttaa meille täyttämällä kaavakkeen tai muun tietojen syöttämisen mahdollistavan kentän Sacometal Oy:n kotisivuilla, sen käyttämillä alustoilla (esimerkiksi palautekyselykaavake), tai uutiskirjeessä. Sivuston käyttäjänä tai rekisteröitynä vastaat siitä, että olet itse lähettämäsi sisällön tekijänoikeuden haltija. Sacometal Oy:llä on oikeus käyttää ja esittää tällaista sisältöä palvelunsa kehittämiseen, tuottamiseen, esittelyyn sekä markkinointiin.

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Rekisterissä ei välttämättä ole sinusta kaikkia alla mainittuja tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • työtehtävät
 • yritys/organisaatio
 • laskutustiedot ja -osoite
 • sijainti
 • IP-osoite
 • y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Sacometal Oy:n verkkosivuilla, lähettänyt yritykselle sosiaalisen median kanavissa tai sähköpostitse.
 • Evästeiden keräämä tieto käyttäjästä ja hänen käynneistään Sacometal Oy:n verkkosivuilla.

Antaessasi henkilötietoja Sacometal Oy:lle, tai täyttäessäsi lomakkeen Sacometal Oy:n kotisivuilla tai uutiskirjeessä, sitoudut luovuttamaan Sacometal Oy:lle paikkansapitäviä tietoja, jotka sinulla on tämän lisäksi oikeus luovuttaa.

Sacometal Oy säilyttää oikeuden poistaa rekisteristään henkilötietoja, joiden säilyttäminen ei ole enää tarkoituksenmukaista.

Sacometal Oy:n käsittelemien henkilötietojen ryhmiin (kohderyhmiin) kuuluvat yrityksen palveluista kiinnostuneet henkilöt ja organisaatiot, uutiskirjeen tilaajat ja potentiaaliset asiakkaat.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjän luovuttamat tiedot
 • Yritysten verkkosivuilta kerätyt tiedot
 • Sacometal Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

Linkit Sacometal Oy:n kotisivuilla

Sacometal Oy:n kotisivut voivat sisältää linkkejä toisille sivustoille. Sacometal Oy ei ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytänteistä. Tästä syystä tällaisella sivustolla noudatetaan sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisia menetelmiä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille tai kolmansille osapuolille, jotka eivät tarvitse niitä Sacometal Oy:n määräämän työtehtävän hoitamiseen. Poikkeuksena tähän voi olla tietojen luovuttaminen viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi. Esimerkiksi Sacometal Oy:n käyttämien palveluntarjoajien palvelimet voivat sijaita EU ja ETA alueiden ulkopuolella, jolloin Sacometal Oy varmistaa, että palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Sacometal Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tulla unohdetuksi, eli tulla poistetuksi rekisteristä ja rajoittaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa saada siirrettyä tietosi toiseen rekisteriin. Näiden oikeuksien lisäksi, sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja vastustaa tietojesi automaattista käsittelyä.

Voit täyttää nämä oikeudet poistumalla uutiskirjeemme tilaajalistalta alla mainitulla tavalla, tai olemalla yhteydessä Sacometal Oy:n tietosuojavastaavaan (jos haluat että tietosi poistetaan rekisteristä kokonaan).

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta voit estää suorapostitukset eroamalla lähetyslistalta, oli kyseessä sitten uutiskirjeemme tai erillinen markkinointi-/viestintäkampanja. Voit myös kieltää Sacometal Oy:tä käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja pyytää tietojesi rekisteristä poistamista lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme (tiedot tietosuojaselosteen lopussa).

Pyytäessäsi henkilötietojesi rekisteristämme poistamista tulee sinun eritellä, mistä rekisterin sovelluksista (mahdollisesti kaikista) haluat henkilötietosi poistettavan. Halutessasi lisätietoja sovelluksista, joissa tietojasi käsitellään, saat tiedon Sacometal Oy:ltä.

Sacometal Oy säilyttää henkilötietojasi vain sen aikaa, kun tämä on aiheellista niiden käyttötarkoituksen kannalta, tai pyydät Sacometal Oy:tä poistamaan tai päivittämään tietosi. Voi esittää tällaisen pyynnön olemalla yhteydessä Sacometal Oy:öön, tai uutiskirjeen tapauksessa voit poistaa tietosi rekisteristämme kunkin vastaanottamasi sähköpostin lopusta löytyvästä linkistä.

Rekisteristä poistamispyynnön esittämisen jälkeen poistamme henkilötietosi rekisteristä ensi tilassa, tai voit tilanteesta riippuen poistaa ne itse. Joka tapauksessa tietosi poistetaan rekisteristä viimeistään neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Varaamme oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta, minkä vuoksi sivuston käyttäjän on hyvä lukea se aika-ajoin uudelleen.

Tietojen käsittely- ja keräysperuste

Käsittelemme tietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että voimme käsitellä tietojasi perustuen suostumukseesi, oikeutettuun etuumme, sopimuksiimme ja lakisääteisiin velvoitteisiin.

Tietoyhteiskuntakaaren (202 §) mukaan yrityksille on luvallista lähettää sähköistä suoramarkkinointia ilman suostumusta. Mikäli yrityksesi on listattu rekisteriimme kyseiseen lainsäädäntöön vedoten, voi markkinointia vastaanottava työntekijäsi erota kulloinkin kyseessä olevalta postituslistalta, tai kieltää markkinoinnin lähettämisen kokonaan. Rekisteröity voi erota kultakin postituslistalta jokaisen vastaanottamansa suorapostin lopusta löytyvästä linkistä. Markkinoinnin hän voi kieltää kokonaan olemalla yhteydessä Sacometal Oy:öön. Yritysten henkilöstön yhteystietoja voimme kerätä yritysten verkkosivuilta ja muista julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

Sacometal Oy säilyttää oikeuden poistaa rekisteristään henkilötietoja, joiden ei katso enää palvelevan tarkoitustaan.

Rekisterin pitäjä

Sacometal Oy

VAT code: FI06105831
Osoite: Turkkirata 14

33960 Pirkkala
FINLAND